Rekisteriseloste / Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä:

Onnenpussi Oy – www.onnenpussi.fi


2. Yhteyshenkilö:

Marjo Räsänen
puhelin 050 441 3966
info@onnenpussi.fi


3. Rekisterin nimi:

www.onnenpussi.fi nettipuodin asiakkaiden yhteystiedot.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten toimittamiseen ja mahdollisesti myös asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon. Onnenpussi Oy ei lähetä kuluttaja-asiakkailleen markkinointikirjeitä.


5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.


6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan www.onnenpussi.fi-nettipuodin tilauksista ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Onnenpussi Oy ei luovuta käyttäjärekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tietojen on käyttöoikeus vain niillä Onnenpussi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat verkkopalveluun (www.onnenpussi.fi), jossa tiedot sijaitsevat.
Tilaustiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmät sijaitsevat rekisteripitäjän luomien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.  Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.